Psycho-Energetica

 

 

Wat is Psycho-Energetica? 

Psycho verwijst naar het Griekse woord Psyché: de Ziel, het meest wezenlijke aspect van de mens. Energetica verwijst naar het Griekse woord energein: verwerkelijken. Psycho-Energetica betekent dus de realiteit van de Ziel met als centrale vraag: hoe kan de Ziel, het meest wezenlijke van mezelf, zich in de realiteit verwerkelijken? Het gaat om het geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden voor het optimaal functioneren van de menselijke psyché en dat in zijn meest integrale en multi-dimensionele vorm.

Waarom is Psycho-Energetica belangrijk?

We leven in een tijd waarin we voor grote wereldwijde uitdagingen staan. Terrorisme, economisch-financiële problemen, de voedsel- en energiecrisis, hoge zelfmoordcijfers, armoede en ziektes tonen aan dat we steeds meer losgekoppeld zijn van onszelf, van anderen en van de omringende wereld. We bevinden ons zozeer in een collectieve staat van vervreemding dat een crisis ontstond die veel mensen wakker schudde. Veel mensen zijn nu klaar voor verandering en transformatie. Een groeiend aantal mensen vraagt zich af wat telt en bezit zich over het heroriënteren van hun leven. Dit bewustzijn leidde tot een groeiende nood aan begeleiding op een ruimere, multi-dimentionele niveaus. Meer bepaald: identiteit, missie en ziel.

Waarom Psycho-Energetische Coaching volgen?

Gewone coachingsprocessen willen vanuit een huidige toestand bewegen naar een gewenste toestand. Bij Psycho-energetische Coaching is de gewenste toestand bij voorkeur verbonden met onszelf, met onze meest wezenlijke bestemming. Ze vertrekt vanuit een centrum, een aanwezigheid, een volheid, een verbondenheid die de persoonlijkheid overstijgt. Dit zijn de sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze een verschil maken in de begeleiding en coaching tot succesvolle, gelukkige en creatieve mensen.

www.timotheus.org

 

PRAKTISCH

1) STRUCTUUR:

Psycho-energetische coaching:

* individuele begeleiding

1/ aanmelding

2/ kennismakingsgesprek

3/ begeleiding

4/ groeigesprek

 

* psycho-ecologie (woningscan)

1/ aanmelding

2/ woonfocus met zelfgetekende plattegrond

3/ verkenning ter plaatse

4/ coöperatief gesprek

5/ actie

5/ groeigesprek (na acties)

 

2) TARIEVEN:

* individuele begeleiding: € 50 per uur

* psycho-ecologie (woningscan): € 100 per sessie